CONI SERVIZI (IT)

CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) SERVIZI Spa se je rodil leta 2002 z obdarovanjem osebja in premoženja italijanskega nacionalnega olimpijskega komiteja CONI.

Naloga spa Coni Servizi je ustvariti vrednost za italijanski šport:

1 – upravljanje storitev za CONI z optimalno učinkovitostjo, kakovostjo in stroški
2 – tako CONI lahko nacionalnim športnim zvezam dodeli več finančnih prispevkov za zagotavljanje storitev z visoko dodano vrednostjo.
3- razvijanje lastnega znanja, edinstvenega v Italiji, na področju športa in sorodnih disciplin.
4- vrednotenje premoženja na podlagi strokovnih virov in materialov.