GREENWAYS SCE (EL)

Greenways SCE je socialno zadružno podjetje (SCE), civilnopravna zadruga s socialnim namenom, registrirana v Splošnem registru socialne ekonomije pri Ministrstvu za delo, socialno varnost in socialno skrbstvo. Greenways SCE je bil ustanovljen leta 2012 z namenom služiti lokalnim in kolektivnim interesom ter spodbujati zaposlovanje, socialno kohezijo in lokalni ali regionalni razvoj. Greenways je član Mednarodnega združenja za šport in kulturo (ISCA) in član Evropske zveze za kolesarsko logistiko (ECLF). Ustanovni član Mreže socialnih zadrug Srednje Makedonije.

Cilj Greenways SCE je ustvariti trajnostna zelena delovna mesta z: 1. Spodbujanjem in sporočanjem trajnostne mobilnosti in dostopnosti 2. Načrtovanjem in potrjevanjem kolesarskih poti in zelenih poti, 3. Organiziranjem dogodkov, kampanj, projektov, 4. Vseživljenjskim učenjem, usposabljanjem, 5. Revidiranjem koles -prijazne storitve in trajnostna mobilnost ter kolesarske politike, 6. kolesarski organizator potovanj, 7. najem in popravilo koles