ISCA (DK)

Asociația Internațională pentru Sport și Cultură (ISCA) este o platformă globală deschisă organizațiilor care activează în domeniul sportului pentru toți, sportului de agrement și activității fizice. Creat în 1995, ISCA este astăzi un actor global care colaborează strâns cu cele 231 de organizații membre, cu ONG-uri internaționale și cu părțile interesate din sectorul public și privat. Cele 40 de milioane de membri ai acesteia din 83 de țări de pe cinci continente reprezintă un grup divers de persoane care activează în activități de tineret, sport și activități culturale.

Creat cu scopul de a oferi o alternativă la atitudinea din ce în ce mai mare a performanțelor federațiilor sportive internaționale, ISCA a crescut rapid de la înființarea sa. Asociația este condusă de un comitet executiv format din nouă membri aleși și este condusă de comitete continentale și tehnice. Secretariatul are sediul la Copenhaga.

Filosofia ISCA este că sportul nu se referă numai la concurență și exerciții fizice, ci și la petrecerea timpului și a prietenilor. În plus, sportul reglementează comportamentul social și creează un sentiment de apartenență – care, la rândul său, conduce la consolidarea democrației.
ISCA a fost creat în scopul:
– sprijinirea înțelegerii transfrontaliere prin sport și cultură
– promovarea sportului ca purtător al identității culturale
– încurajarea unei participări cât mai largi la activitățile sportive și culturale pentru membrii afiliați