The BG/BRG Mössingerstraße (AT)

BG / BRG Mössingerstraße je bila zgrajena leta 1967, ima 34 razredov s približno 800 študentov.
Za projekt #DopOut sta bila izbrana 5A in 5C kot testna razreda in še trije kot kontrolni.