THE GOVERNORATE OF MUGLA (TR)

Oficiul pentru Relații Externe și Uniunea Europeană este una dintre subunitățile Guvernoratului Mugla. Biroul a fost înființat în 2008 cu scopul de a face provincia Mugla să participe la proiectele folosind fonduri UE în procesul de aderare a țării noastre la UE; asigurarea dezvoltării acestor proiecte atât din punct de vedere cantitativ cât și calitativ; schimbul de cunoștințe, experiență și tehnologii între provincia noastră și orașele membre ale UE; urmărind cele mai recente evoluții în administrația publică și societatea civilă și transferând astfel un aspect european provinciei noastre; ajutând organismele publice, organizațiile neguvernamentale și municipalitățile să găsească parteneri de proiect și oferind asistență tehnică cu problemele întâmpinate în procesul de pregătire a proiectului