THE GOVERNORATE OF MUGLA (TR)

Urad Evropske unije in zunanjih odnosov je ena od podenot guvernorata Mugla. Urad je bil ustanovljen leta 2008 z namenom, da provinca Mugla sodeluje pri projektih s sredstvi EU v procesu pristopa naše države k EU; zagotavljanje razvoja teh projektov v kvantitativnem in kvalitativnem pogledu; izmenjava znanja, izkušenj in tehnologij med našo provinco in mesti, ki so članice EU; slediti najnovejšemu razvoju v javni upravi in ​​civilni družbi in s tem prenesti evropski vidik v našo provinco; pomoč javnim organom, nevladnim organizacijam in občinam pri iskanju projektnih partnerjev in zagotavljanje tehnične pomoči pri težavah, ki so se pojavile v procesu priprave projektov