THE GOVERNORATE OF MUGLA (TR)

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Ofisi, Muğla Valiliği’nin alt birimlerinden biridir. Ofis, ülkemizin AB’ye katılım sürecinde, Muğla ilinin AB fonlarını kullanarak projelerde yer almasını sağlamak amacıyla 2008 yılında kurulmuştur; bu projelerin hem niceliksel hem de niteliksel olarak geliştirilmesini sağlamak; ilimiz ve AB üyesi şehirler arasında bilgi, deneyim ve teknolojilerin paylaşılması; kamu yönetimi ve sivil toplum alanındaki son gelişmeleri takip etmek ve böylelikle ilimize bir Avrupa boyutunu taşımak; kamu kurumlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve belediyelere proje ortakları bulmalarına yardımcı olmak ve proje hazırlama sürecinde karşılaşılan sorunlara teknik destek sağlamak.