Το έργο

#DOPOUT – Κοινωνικό Δίκτυο και “εκπαίδευση από ομοτίμους” για την καταπολέμηση του ντόπινγκ.

Εδαφική περιοχή παρέμβασης
Το έργο πραγματοποιείται στην Ιταλία, τη Δανία, την Αυστρία, τη Ρουμανία, την Ελλάδα, τη Σλοβενία ​​και την Τουρκία

Προτείνων: UISP (Ιταλική Ένωση Αθλητισμός για όλους)

Εταίρος
UISP (ΙΤΑΛΙΑ)
CONI (ΙΤΑΛΙΑ)
ISCA (ΔΑΝΙΑ)
SPORTUNION (ΑΥΣΤΡΙΑ)
AJSPT SUCEAVA (ΡΟΥΜΑΝΊΑ)
GREENWAYS SCE (ΕΛΛΑΔΑ)
ΡΑΔΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ (ΣΛΟΒΕΝΙΑ)
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ MUGLA (ΤΟΥΡΚΙΑ)

Διάρκεια: 1/01/2017 – 31/12/2018

Χρηματοδότηση: Erasmus + της ΕΕ

Περίληψη
Το έργο #DopOut αποτελείται από την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών UISP σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε μια επικοινωνιακή και ενημερωτική εκστρατεία ενημέρωσης που απευθύνεται σε νέους (11-18 ετών) σχετικά με τη χρήση ουσιών ντόπινγκ στον αθλητισμό. Στόχος της παρέμβασης είναι η ευαισθητοποίηση των εφήβων, η προστασία της υγείας τους, η προώθηση των αξιών ενός καθαρού αθλητισμού με την ενθάρρυνση της υγιεινής συμπεριφοράς και του τρόπου ζωής.

Στόχοι και αναμενόμενα αποτελέσματα

  1. Να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τους κινδύνους που σχετίζονται με το ντόπινγκ εστιάζοντας στους κινδύνους από τη χρήση και κατάχρηση συμπληρωμάτων, φαρμακολογικών προσθέτων και ουσιών ντόπινγκ;
  2. Αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση των νέων σχετικά με τα θέματα της υγείας, της ψυχοσωματικής ευημερίας και συνεπώς των επιλογών τους όσον αφορά τον τρόπο ζωής;
  3. Προωθήστε τις κοινωνικές, πολιτιστικές και ηθικές αξίες του αθλητισμού.

Ενέργειες και μεθοδολογία
Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενεργό συμμετοχή των εφήβων μέσω της μεθοδολογίας εκπαίδευσης των ομοτίμων και στην προώθηση μιας επικοινωνιακής εκστρατείας μέσω των κοινωνικών μέσων και των εργαλείων πολυμέσων.

Οι νέοι θα εργάζονται σε ομάδες, αναλαμβάνοντας διαφορετικούς ρόλους και ευθύνες, διαχειρίζοντας μια εκστρατεία στα μέσα ενημέρωσης και άλλο ενημερωτικό υλικό. Οι μαθητές θα είναι οι πρωταγωνιστές ενός διαφημιστικού βίντεο, σχεδιασμένου ως σιωπηλό κινούμενο σχέδιο βασισμένο σε παγκόσμιες γλώσσες και σύμβολα. Τα αγόρια θα οργανώσουν επίσης αθλητικές εκδηλώσεις στις πόλεις τους για να εμπλέξουν άλλους συνομηλίκους και να προωθήσουν τις αξίες του έργου.

Στο τέλος της εκστρατείας θα οργανωθεί μια διάσκεψη στις Ρώμη για να παρουσιάσει την τελική έκθεση αξιολόγησης της δραστηριότητας στους ενδιαφερόμενους, τα θεσμικά όργανα, τους κυβερνητικούς φορείς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.