Projekt

#DOPOUT – Socialna mreža in “vrstniško izobraževanje” za boj proti dopingu.

Teritorialno območje intervencije
Projekt poteka v Italiji, na Danskem, v Avstriji, Romuniji, Grčiji, Sloveniji in Turčiji

Predlagatelj partnerja: UISP (Italijanska unija Šport za vsakogar)

Partner:
UISP (ITALIJA)
CONI (ITALIJA)
ISCA (DANSKA)
SPORTUNION (AVSTRIJA)
AJSPT SUCEAVA (ROMUNIJA)
GREENWAYS SCE (GRČIJA)
RADIO CAPODISTRIA (SLOVENIJA)
UPRAVLJANJE MUGLA (TURČIJA)

Trajanje: 01/01/2017 – 31/12/2018

Financiranje: EU Erasmus +

Povzetek
Projekt #DopOut sestavlja izmenjava najboljših praks UISP na evropski ravni v medijski komunikacijski in informacijski kampanji, namenjeni mladim (11-18 let) o uporabi doping snovi v športu. Cilj ukrepa je dviganje ozaveščenosti mladostnikov, varovanje njihovega zdravja, spodbujanje vrednot čistega športa s spodbujanjem zdravega vedenja in načina življenja.

Cilji in pričakovani rezultati

  1. Povečati ozaveščenost o nevarnostih, povezanih z dopingom, s poudarkom na tveganjih uporabe in zlorabe dodatkov, farmakoloških dodatkov in dopinga;
  2. Ozaveščanje mladih o vprašanjih zdravja, psihofizičnega blagostanja in s tem o njihovih odločitvah glede načina življenja;
  3. Spodbujanje družbenih, kulturnih in etičnih vrednot športa.

Ukrepi in metodologija
Cilj projekta je aktivno vključevanje mladostnikov z metodologijo vzajemnega izobraževanja in spodbujanje komunikacijske kampanje s pomočjo socialnih medijev in multimedijskih orodij.

Mladi bodo delali v skupinah, prevzeli različne vloge in odgovornosti, upravljali medijsko kampanjo in drugim informativnim gradivom. Študenti bodo protagonisti promocijskega videa, zasnovani kot tiha animacija, ki temelji na univerzalnih jezikih in simbolih. Fantje bodo organizirali tudi športne dogodke v svojih mestih, da bodo vključevali druge vrstnike in spodbujali vrednote projekta.

Na koncu kampanje bo v Rim organizirana konferenca, ki bo predstavila končno poročilo o oceni dejavnosti zainteresiranim stranem, institucijam, državnim organom in Evropskemu parlamentu.