Liceul cu Program Sportiv Suceava (RO)

Liceul cu Program Sportiv Suceava cu clasele V-XII este emblema municipiului Suceava prin rezultatele de excepţie obţinute pe plan judeţean, naţional şi internaţional atât în domeniul sportului de performanţă individual şi pe echipe: atletism, handbal, fotbal, volei, rugby, lupte greco-romane cât şi performanţe remarcabile la limbi străine (engleză şi franceză).

Clasele implicate in proiectul Dopout au fost selectate din rindul celor mai active din punct de vedere al performantelor sportive dar si al activitatilor extrascolare.

Elevii s-au incadrat in categoria de virsta ceruta de proiectul Dopout. Clasele au fost formate din 20-30 de elevi fiind coordonate de un profesor delegat. Acestea au fost: 9 A și 10 E, clase experiment dar si 9 D si 10 F, clase martor.