UISP (IT)

Uisp (Italijanska zveza športa za vse) je združenje za promocijo športa in družbe, katerega namen je razširiti pravico do športa na vse državljane. Od leta 1948, leta ustanovitve, zgodovina UISP pripoveduje zgodovino naše države, vrednost pravic in ustave. Šport za vse je družbeno dobro, ki vpliva na zdravje, kakovost življenja, integracijo, izobraževanje in odnose med ljudmi v vseh starostnih obdobjih. Kot tak si zasluži javno priznanje in zaščito. Zato UISP na nacionalni in lokalni ravni (kjer je globoko zakoreninjena in razširjena) sodeluje z institucijami, občinami, regijami, javnimi in zasebnimi subjekti za izboljšanje dobrega počutja ljudi.

Družbena vrednost športa za vse Uisp se kaže v sodelovanju, solidarnosti, zaščiti človekovih pravic in dostojanstva, spoštovanju in okoljski trajnosti, vključenosti in mednarodnem sodelovanju proti vsem oblikam diskriminacije, predsodkov in rasizma. Sportpertutti je beseda, ki predstavlja in povzema identiteto Uispa, enega največjih društev za športno in socialno promocijo pri nas z 1.300.000 člani in 16.500 povezanimi športnimi društvi in ​​klubi.